Εξυπηρέτηση Πελατών

Συχνές Ερωτήσεις

Η WE ENERGY παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σε οποιαδήποτε κατοικία κι επιχείρηση, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αν είστε σε Κοινωνικό Τιμολόγιο, επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση στη WE ENERGY, εφόσον έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχετε ρυθμίσει. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύησή σας στον προηγούμενο πάροχο δεν αποδεσμεύεται μέχρι την πλήρη αποπληρωμή της οφειλής σας.

Η αλλαγή παρόχου μπορεί να γίνει είτε από εσάς, εφόσον η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι στο όνομά σας ή κάνετε μεταφορά στο όνομά σας. Διαφορετικά, μπορείτε να ζητήσετε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να κάνει αίτηση στη WE ENERGY.

Όχι, η εγγύηση που έχετε υποβάλει στον προηγούμενο πάροχο συμψηφίζεται με τον τελευταίο σας λογαριασμό. Αν μάλιστα, επιλέξετε να εξοφλείτε το Λογαριασμό Κατανάλωσης με πάγια τραπεζική εντολή, ΔΕΝ θα καταβάλετε εγγύηση στη WE ENERGY.

Αρμόδιος για την τοποθέτηση μετρητή είναι ο ΔΕΔΗΕ. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΗΕ και στη συνέχεια στον πάροχο που θα επιλέξετε.

Κατά τα στάδιο μετάβασης στη WE ENERGY η παροχή ρεύματος είναι εξασφαλισμένη και δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. Δεν πρόκειται να διακοπεί η παροχή ρεύματος στην οικεία ή την επιχείρησή σας ούτε ένα λεπτό!

Ο καταναλωτής δικαιούται την έκπτωση σε περίπτωση που πληρώσει εμπρόθεσμα διαδοχικούς λογαριασμούς έως την έκδοση του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού Κατανάλωσης.

Στην περίπτωση αυτή η έκπτωση θα συμψηφιστεί στην έκδοση του αμέσως επόμενου Λογαριασμού Κατανάλωσης, δηλαδή του λογαριασμού που έπεται του Εκκαθαριστικού.

Ως πελάτης της WE ENERGY, έχετε τη δυνατότητα οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλετε τη Σύμβαση Προμήθειας, με την επιφύλαξη της παρ. 1. Του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αφορούν τις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του Εθνικού ηλεκτρικού συστήματος. Οι χρεώσεις αυτές επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Δείτε περισσότερα εδώ

Αρμόδιος για την καταμέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ανεξάρτητα από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει στους παρόχους τα στοιχεία των μετρητικών ενδείξεων των πελατών κάθε τετράμηνο. Γι’ αυτό το λόγο, στη WE ENERGY θα λαμβάνετε κάθε μήνα Λογαριασμό Κατανάλωσης «Έναντι», με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωσή σας, για τρεις μήνες και τον τέταρτο μήνα θα λαμβάνετε «Εκκαθαριστικό Λογαριασμό», με βάση τις μετρητικές ενδείξεις που αποστέλλει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Υπεύθυνος φορέας για την αποκατάσταση βλαβών είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Επομένως, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κέντρο Βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής που ανήκει η παροχή της.

Η WE ENERGY έχει καταρτίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένο κώδικα διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠHΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ