«Πράσινο ρεύμα» στις τουριστικές επιχειρήσεις από τη WE ENERGY

πράσινο σήμα

H WE ENERGY ανοίγει νέους δρόμους στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχοντάς τους ανταγωνιστικά τιμολόγια, για να μειώσουν δραστικά το κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και παράλληλα, ΔΩΡΕΑΝ πιστοποίηση ότι κάνουν χρήση «πράσινης» ενέργειας!

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες το 40% των τουριστών παγκοσμίως λαμβάνει σοβαρά υπόψη το πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι ένα τουριστικό κατάλυμα και γενικά ένας προορισμός, όταν κάνει τα ταξιδιωτικά του σχέδια.

Οι εν λόγω μελέτες αναδεικνύει την ανερχόμενη τάση στην παγκόσμια τουριστική αγορά, σύμφωνα με την οποία η υιοθέτηση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και λόγος αναγνώρισης και επιβράβευσης από τουριστικούς θεσμούς και φορείς πιστοποίησης.

Το «Πράσινο Σήμα»

Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με τη WE ENERGY λαμβάνει αυτόματα το «Πράσινο Σήμα», το οποίο πιστοποιεί, με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με το «Πράσινο Σήμα» η WE ENERGY παρέχει στις τουριστικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα ισχυρότατο μέσο για να αναδείξουν το «πράσινο» προφίλ τους και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των επισκεπτών.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν το «Πράσινο Σήμα»  της WE ENERGY σε συσκευασίες προϊόντων, σε καταστήματα, σε οχήματα και σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν πιο ελκυστικές σε ένα ολοένα αυξανόμενο ρεύμα επισκεπτών, που έχει  περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Πρόκειται για επισκέπτες που ταξιδεύουν περισσότερο από το μέσο τουρίστα και έχουν μεγαλύτερη επιρροή μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ένας αυξανόμενος αριθμός μεγάλων οργανισμών η εταιρειών προσδιορίζει τη λειτουργία τους στην αγορά με γνώμονα την μείωση του ενεργειακού  τους αποτυπώματος ως  δείγμα της Κοινωνικής Εταιρικής τους Ευθύνης .

Στα πλαίσια αυτά όλο και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες εμπλουτίζουν τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με δράσεις και δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος, διαφοροποιώντας το τουριστικό τους προϊόν ώστε να καλύπτει τις ανησυχίες ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου κοινού.

Ως ηγέτης του ρεύματος της «πράσινης» ενέργειας στην Ελλάδα, η WE ENERGY, με την υποστήριξη του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), έρχεται να προσφέρει εδώ και τώρα πρωτοποριακές λύσεις και τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις του κλάδου Τουρισμού.