Πράσινη ενέργεια: Ασπίδα προστασίας στην κλιματική αλλαγή

Γεννήτριες αιολικής ενέργειας We Energy

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί επείγουσα παγκόσμια προτεραιότητα. Κι ενόσω οι ηγέτες του κόσμου χρονοτριβούν στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την αποφυγή καταστροφικών επιπτώσεων στον πλανήτη, στη WE ENERGY πιστεύουμε ότι ο καθένας μας μπορεί να κάνει πολλά για να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, με αιχμή την υιοθέτηση της «πράσινης» ενέργειας.

Αυτό γίνεται ολοένα και πιο εύκολο χρόνο με το χρόνο, καθώς μειώνεται το κόστος παραγωγής της πράσινης ενέργειας και παρέχονται ιδιαίτερα ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ειδικότερα, τα τελευταία έξι χρόνια, το κόστος της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας μειώθηκε κατά 60% και 80% αντίστοιχα, αναδεικνύοντας την πράσινη ενέργεια ως τη φθηνότερη επιλογή και ανοίγοντας ένα νέο, συναρπαστικό πεδίο δράσης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις με περιβαλλοντική συνείδηση.

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, το νερό και η βιομάζα συνοδεύεται από πολλά οφέλη για το περιβάλλον, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

Μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων

Οι εκπομπές εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ως συνέπεια της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πρωταρχική αιτία της κλιματικής αλλαγής.  Το επιπλέον διοξείδιο του άνθρακα που συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα συμβάλλει στην αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας και συντελεί αποφασιστικά στην αλλαγή του κλίματος με ότι περιβαλλοντικές συνέπειες αυτό συνεπάγεται. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων κι επομένως μηδενική συμβολή στην κλιματική αλλαγή. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση καθαρής, πράσινης ενέργειας τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο καταστροφικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει κάθε οικοσύστημα στον πλανήτη. Ωστόσο, ορισμένες μέθοδοι εξόρυξης ορυκτών καυσίμων βλάπτουν άμεσα το τοπικό περιβάλλον. Οι καταστροφές που προκλήθηκαν από την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δραματικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Αντίθετα, οι υποδομές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, δημιουργούνται σε απομακρυσμένες και συνήθως άγονες εκτάσεις, δίχως να έχουν επίπτωση στα τοπικά οικοσυστήματα.

Ασφαλής ενέργεια

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της πράσινης ενέργειας είναι το ότι θεωρείται απόλυτα ασφαλής. Αυτό δεν ισχύει π.χ. για την πυρηνική ενέργεια, η οποία έχει προβληθεί ως βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Η πυρηνική καταστροφή το 2011, στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας και το καταστροφικό τσουνάμι που ακολούθησε, έγειρε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας.

Η WE ENERGY είναι περήφανη που προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα ενέργειας που παράγονται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

We Energy