Πώς θα ωφεληθείτε από την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας

Σε μια αγορά όπου προσφέρονται πλήθος επιλογών και προσφορών στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος  , είναι σημαντικό ο καταναλωτής να έχει σωστή ενημέρωση προκειμένου να λαμβάνει ορθές και συμφέρουσες αποφάσεις.

Από το ύψος των τιμολογίων και το είδος των χρεώσεων, μέχρι τον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, υπάρχουν πολλά σημεία που μπορεί να κάνουν τη διαφορά υπέρ ή και κατά του καταναλωτή, για τα οποία θα πρέπει να είναι ενήμερος.

Ποιες είναι οι χρεώσεις;

Κάθε καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει τις χρεώσεις στο Λογαριασμό Κατανάλωσης ρεύματός του.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χρεώσεις αυτές συνεισπράτονται με τον λογαριασμό, ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και στη συνέχεια αποδίδονται στους δικαιούχους οργανισμούς.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, ισχύος, πάγια κ.λπ. και αποτελούν το σημείο σύγκρισης των τιμολογίων των προμηθευτών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα προσφερόμενα συμβόλαια περιλαμβάνουν πάγια χρέωση η ακόμα και συνδρομή , η οποία μπορεί να είναι ετήσια  ή μηνιαία. Στη WE ENERGY ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συμβόλαια με ή χωρίς πάγια χρέωση.

Εμπρόθεσμη εξόφληση

Η εξόφληση των Λογαριασμών Κατανάλωσης εμπρόθεσμα συνήθως ανταμείβεται με έκπτωση στη χρέωση επί της κατανάλωσης. Η WE ENERGY παρέχει κατά κανόνα έκπτωση 15% επί των τιμολογίων της στους καταναλωτές που εξοφλούν τους  λογαριασμούς  τους εμπρόθεσμα.

Μάλιστα, κάνοντας χρήση της πάγιας τραπεζικής εντολής, ως τρόπου πληρωμής του λογαριασμού, εξασφαλίζεται αδιαλείπτως το προσφερόμενο μειωμένο Τιμολόγιο έγκαιρης εξόφλησης.

Σταθερή ή κλιμακωτή χρέωση

Σε ορισμένους παρόχους, η χρέωση της κατανάλωσης ρεύματος μεταβάλλεται μετά την υπέρβαση ενός συγκεκριμένου ορίου. Ενδεικτικά, ο βασικός πάροχος μεταβάλλει τη χρέωσή τους αν η τετραμηνιαία κατανάλωση ξεπεράσει τις 2.000 ΚWh. Η WE ENERGY προσφέρει σταθερή χρέωση ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης.  Γι’ αυτό και στις μεγάλες καταναλώσεις το όφελος του καταναλωτή ξεπερνά το 20% σε σύγκριση με το βασικό πάροχο.

Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος

Σε κάθε προσφορά, οι καταναλωτές είναι καλό να εξετάζουν αν υπάρχουν ρήτρες ή πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να «φουσκώσουν» τον τελικό λογαριασμό. Μια τέτοια είναι η λεγόμενη ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).

Η ΟΤΣ  αντανακλά την τιμή χονδρικής, με την οποία κάθε πάροχος ενέργειας αγοράζει το ηλεκτρικό ρεύμα από το Σύστημα.

Κάθε πάροχος καθορίζει στα συμβόλαιά του με τους πελάτες ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών της ΟΤΣ, για το οποίο ισχύουν οι τιμοκατάλογοί του.

Όταν η ΟΤΣ ξεπεράσει αυτό το εύρος τιμών, τότε ο πάροχος έχει δικαίωμα να αναπροσαρμόζει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αναλογικά, τις χρεώσεις του.

Η τιμολογιακή πολιτική της WE ENERGY με τον καθορισμό για την ενεργοποίηση της  ρήτρας της οριακής τιμής, πολύ μεγάλου εύρους διακύμανσης από 43 έως 68 ευρώ/MWh, ουσιαστικά προφυλάσσει τους πελάτες της από δυσάρεστες εκπλήξεις  πρόσθετων χρεώσεων!

Αποφυγή εγγύησης

Με την αλλαγή παρόχου η εγγύηση που ήδη έχετε καταβάλλει, συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσής σας στον τελευταίο εκκαθαριστικό και τελικό λογαριασμό που εκδίδεται από τον προηγούμενο πάροχό σας.

Ο νέος σας πάροχος θα σας καλέσει να καταβάλετε εκ νέου εγγύηση. Στη WE ENERGY αυτό μπορείτε να το αποφύγετε αν επιλέξετε να εξοφλείτε τους μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης με πάγια τραπεζική εντολή.