Οικία

Οικιακά Τιμολόγια

Τα προγράμματα WE-GREEN HOME (Γ1) και WE-GREEN HOME Ν (Γ1 Ν) απευθύνονται σε οικιακούς καταναλωτές με οικολογική συνείδηση. Καταναλώστε άφοβα ηλεκτρικό ρεύμα, που προέρχεται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με ανταγωνιστικά τιμολόγια δίχως κρυφές χρεώσεις.

Δείτε αναλυτικά τα οικιακά τιμολόγια της WE ENERGY κι επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε το μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με τις ανάγκες κατανάλωσης της οικογένειάς σας.

WE GREEN - HOME (Γ1)

WE GREEN - HOME N (Γ1 N)

Το τιμολόγιο WE – GREEN HOME (Γ1) είναι σχεδιασμένο για νοικοκυριά με συνηθισμένο προφίλ κατανάλωσης και μικρή απόκλιση στις ανάγκες για ρεύμα κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Εφαρμόζεται  τιμή  χρέωσης για  την κατανάλωση που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Το WE-GREEN HOME Ν (Γ1 Ν) είναι ένα οικιακό τιμολόγιο που απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές με νυχτερινή κατανάλωση ρεύματος και ανάλογα μειωμένο κόστος.

architectural-design-architecture-beach-bridge-453201

We Basic (Γ1)

We Basic N (Γ1Ν)

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Οικιακά νυχτερινά τιμολόγια We Energy

We Simple Home

We Simple Home N

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΚΟΤ
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΚΟΤ ΜΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Πως μπορώ να αλλάξω πάροχο;!

Συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε πατώντας το κουμπί παρακάτω.

WE GREEN - HOME (Γ1)

Το τιμολόγιο WE – GREEN HOME (Γ1) είναι σχεδιασμένο για νοικοκυριά με συνηθισμένο προφίλ κατανάλωσης και μικρή απόκλιση στις ανάγκες για ρεύμα κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Εφαρμόζεται  τιμή  χρέωσης για  την κατανάλωση που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

WE GREEN - HOME N (Γ1 N)

Το WE-GREEN HOME Ν (Γ1 Ν) είναι ένα οικιακό τιμολόγιο που απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές με νυχτερινή κατανάλωση ρεύματος και ανάλογα μειωμένο κόστος.

We Basic (Γ1)

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
 

We Basic N (Γ1Ν)

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
 

WE Simple Home

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΚΟΤ ΜΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Οικιακά νυχτερινά τιμολόγια We Energy

WE Simple Home Ν

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ ΚΟΤ
 
 

Πως μπορώ να αλλάξω πάροχο;!

Συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε πατώντας το κουμπί παρακάτω.