Εξυπηρέτηση Πελατών

Κοινωνικό τιμολόγιο

Ποιοι το δικαιούνται

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι ένα ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων και η WE ENERGY,  προς όφελος ευπαθών ομάδων καταναλωτών.

Αφορά αποκλειστικά στην κατανάλωση της κυρίας κατοικίας.

Το ΚΟΤ παρέχεται για την προστασία των ατόμων με χαμηλό εισόδημα, τους γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, τους μακροχρόνια άνεργους, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιηθείσα ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο www.idika.gr/kot/