Εξυπηρέτηση Πελατών

Καθαροί Λογαριασμοί

Η WE ENERGY σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε στα χέρια σας τον έλεγχο της κατανάλωσής σας παρέχοντας σε μηνιαία βάση σαφείς και καθαρούς Λογαριασμούς Κατανάλωσης.

Κάθε μήνα, θα λαμβάνετε Λογαριασμό Κατανάλωσης «Έναντι», ο οποίος καθορίζεται με βάση το ιστορικό της κατανάλωσής σας.

Μόλις συμπληρωθούν τέσσερις μήνες, θα λαμβάνετε έναν «Εκκαθαριστικό» Λογαριασμό Κατανάλωσης για όλο το τετράμηνο που έχει προηγηθεί.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο μόνος αρμόδιος για τις μετρητικές ενδείξεις της παροχής του Πελάτη είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), τις οποίες και αποστέλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας κάθε τετράμηνο.

Μια δεύτερη περίπτωση έκδοσης Λογαριασμών Κατανάλωσης, είναι να εκδίδονται μηνιαίοι  λογαριασμοί που αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατανάλωση.

Ο καταναλωτής οφείλει σε αυτή την περίπτωση να στέλνει μηνιαίες ενδείξεις κατανάλωσης στη WE ENERGY, στο mail customers@weenergy.gr.

Σε περίπτωση έγκαιρης εξόφλησης των έναντι και του εκκαθαριστικού λογαριασμού, θα λαμβάνετε την έκπτωση συνέπειας στον αμέσως επόμενο από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Κάθε Λογαριασμός έχει προθεσμία πληρωμής είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του, η οποία αναγράφεται σε αυτόν.

Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος

Η Οριακή Τιμή Συστήματος αντανακλά την τιμή χονδρικής με την οποία κάθε πάροχος ενέργειας αγοράζει το ηλεκτρικό ρεύμα από το Σύστημα.

Κάθε πάροχος καθορίζει στα συμβόλαιά του με τους πελάτες ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών της ΟΤΣ, για το οποίο ισχύουν οι τιμοκατάλογοί του.

Όταν η ΟΤΣ ξεπεράσει αυτό το εύρος τιμών, τότε ο πάροχος έχει δικαίωμα να αναπροσαρμόζει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αναλογικά, τις χρεώσεις του.

Η τιμολογιακή πολιτική της WE ENERGY με τον καθορισμό για την ενεργοποίηση της  ρήτρας της οριακής τιμής, εύρους διακύμανσης από 43 έως 68 ευρώ/MWh, ουσιαστικά    προφυλάσσει τους πελάτες της από δυσάρεστες εκπλήξεις πρόσθετων χρεώσεων!