ΦοΣΕ

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές ενισχύσεις η εμπορική εκμετάλλευση και η παρουσία στην αγορά των ΑΠΕ επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Η αποζημίωση της ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται πλέον στους μηχανισμούς αγοράς και όχι στην απόλυτη προστασία της «κλειδωμένης» και σταθερής τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Δραστηριότητα ΦοΣΕ

Σύμφωνα με το Νόμο 4014/2016 οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Σ.Ε.Δ.Π. έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) με τους οποίους συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης.

Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και άλλοι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ έχουν την δυνατότητα ή την υποχρέωση της συμμετοχής είτε απευθείας, είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) πχ μικρά φωτοβολταϊκά έργα άνω των 400kW που συνδέθηκαν στο δίκτυο μετά τον Ιούλιο του 2019.

Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης, μεταβιβάζονται στους ΦοΣΕ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σχετικά με τη Συμμετοχή, την Εκκαθάριση, την Τιμολόγηση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών τους, τα οποία καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, καθώς και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του Target model για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η EUNICE TRADING AE ως ΦοΣΕ

Η EUNICE TRADING AE μέλος του Ομίλου ΕUNICE ENERGY GROUP (EEG), με εικοσαετή εμπειρία στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έλαβε τη σχετική άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και ήδη εκπροσωπεί με επιτυχία σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων έργων στην xονδρεμπορική αγορά.

Συνεργάζεται με αξιόλογες εταιρείες του εσωτερικού και εξωτερικού με εξαιρετική εμπειρία στα προβλεπτικά μοντέλα παραγωγής μονάδων ΑΠΕ, ενώ έχει αναπτύξει τα κατάλληλα προγράμματα για την υλοποίηση και εκκαθάριση των συναλλαγών των συνεργαζόμενων μονάδων παραγωγής.

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Η αγορά ενέργειας αλλάζει συνεχώς με ταχύτατους ρυθμούς. Αν είστε παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ και θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ΦοΣΕ.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση από τον ΦοΣΕ WE ENERGY