Αγορά ενέργειας: Παγίδες κι ευκαιρίες για επιχειρήσεις & νοικοκυριά

αγορά ενέργειας

Το τοπίο στην ελληνική αγορά ενέργειας βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση με τον ανταγωνισμό να εντείνεται και τις επιλογές για τους καταναλωτές, αριθμητικά τουλάχιστον, να αυξάνονται, καθιστώντας την πλοήγηση εντός αυτού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δύσκολη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η WE ENERGY, πιστή στη δέσμευσή της να οικοδομεί σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους καταναλωτές, επιχειρεί να φωτίσει ορισμένες πλευρές της αγοράς ενέργειας σήμερα, στις οποίες η διαφορά ανάμεσα στις ευκαιρίες και τις –ουκ ολίγες– παγίδες γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη:

Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος

Η Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος είναι μια ρήτρα που μπαίνει στα συμβόλαια που κάνουν οι πάροχοι με τους καταναλωτές, προκειμένου οι πρώτοι να είναι εξασφαλισμένοι έναντι πιθανών διακυμάνσεων στην χονδρική τιμή του ρεύματος.

Ειδικότερα, η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) αντανακλά την τιμή χονδρικής, με την οποία κάθε πάροχος ενέργειας αγοράζει το ηλεκτρικό ρεύμα από το Σύστημα.

Κάθε πάροχος καθορίζει στα συμβόλαιά του με τους πελάτες ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών της ΟΤΣ, για το οποίο ισχύουν οι τιμοκατάλογοί του.

Όταν η ΟΤΣ ξεπεράσει αυτό το εύρος τιμών, τότε ο πάροχος έχει δικαίωμα να αναπροσαρμόζει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αναλογικά, τις χρεώσεις του.

Στην ελληνική αγορά ενέργειας, το εύρος διακύμανσης της ΟΤΣ που βάζουν στα συμβόλαιά τους οι περισσότεροι πάροχοι κυμαίνεται μεταξύ 45 – 55 €/MWh. Ως αποτέλεσμα η τιμή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αυξάνεται συχνά και να έχει μεγάλες αποκλίσεις από την «υποσχόμενη» τιμή στα τιμολόγια, στα οποία έχει συμφωνήσει ο πελάτης.

Αντίθετα, η τιμολογιακή πολιτική της WE ENERGY με τον καθορισμό για την ενεργοποίηση της ρήτρας της οριακής τιμής, εύρους διακύμανσης από 43 έως 68 ευρώ/MWh, ουσιαστικά    προφυλάσσει τους πελάτες της από δυσάρεστες εκπλήξεις πρόσθετων χρεώσεων!

Το μεγάλο αυτό εύρος που παρέχει η WE ENERGY σε όλα τα συμβόλαιά της, σχεδόν εξασφαλίζει στους πελάτες της, ότι η τιμή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουν, πρακτικά, θα παραμένει ανεπηρέαστη από τις διακυμάνσεις της ΟΤΣ.

Κλιμακωτή ή ενιαία χρέωση

Η χρέωση στο ανταγωνιστικό σκέλος του Λογαριασμού Κατανάλωσής σας μπορεί να παραμένει σταθερή ή να είναι κλιμακωτή, δηλαδή να μεταβάλλεται έπειτα από ένα συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης, συνήθως τις  2.000 ΚWh το τετράµηνο, όπως κάνει ο βασικός πάροχος. Αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ελέγχεται στα συμβόλαια προκειμένου να αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις από μεταβολές στη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ενδεικτικά, η WE ENERGY παρέχει ενιαία χρέωση στα οικιακά της τιμολόγια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που καταναλώνει πάνω από 2.000 kWh το 4μηνο έχει όφελος που ξεπερνά το 20% σε σχέση με το κόστος ενέργειας που χρεώνει ο βασικός πάροχος!

«Πράσινη ενέργεια»

Πόσο «πράσινη» είναι η ενέργεια που καταναλώνετε; Το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοτείται από διάφορες πηγές, ορισμένες εκ των οποίων παράγουν περισσότερη ρύπανση από άλλες. Το ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι ένας συνδυασμός όλων των πηγών παραγωγής ενέργειας, ρυπογόνων και μη.

Η WE ENERGY είναι θυγατρική του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), ο οποίος παράγει ενέργεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές. Η καθαρή και πράσινη αυτή ενέργεια στη συνέχεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο αποτελώντας μέρος του ενεργειακού μείγματος που καταλήγει σε κάθε καταναλωτή.

Όσο πιο μεγάλη είναι η ζήτηση για καθαρό ρεύμα μέσω της WE ENERGY τόσο μεγαλώνει δυνητικά το ποσοστό της «πράσινης» ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο και τόσο ενισχύονται οι πολιτικές προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.